29 Желтоқсан 2018
1796

Қазақстан Республикасының Конституциясы

 

«Біз, ортақ тарихи тағдыр біріктірген Қазақстан халқы, байырғы қазақ жерінде мемлекеттілік құра отырып, өзімізді еркіндік, теңдік және татулық мұраттарына берілген бейбітшіл азаматтық қоғам деп ұғына отырып, дүниежүзілік қоғамдастықта лайықты орын алуды тілей отырып, қазіргі және болашақ ұрпақтар алдындағы жоғары жауапкершілігімізді сезіне отырып, өзіміздің егемендік құқығымызды негізге ала отырып, осы Конституцияны қабылдаймыз».

Н.Назарбаев

І бөлім. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР (1-9 бап)

 

ІІ бөлім. АДАМ ЖӘНЕ АЗАМАТ (10-39 бап)

 

ІІІ бөлім. ПРЕЗИДЕНТ (40-48 бап)

 

ІV бөлім. ПАРЛАМЕНТ (49-63 бап)

 

V бөлім. ҮКІМЕТ (64-70 бап)

 

VІ бөлім. КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ КЕҢЕС (71-74 бап)

 

VІІ бөлім. СОТТАР ЖӘНЕ СОТ ТӨРЕЛІГІ (75-83 бап)

 

VІІІ бөлім. ЖЕРГІЛІКТІ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ ЖӘНЕ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ (85-89 бап)

 

ІX бөлім. ҚОРЫТЫНДЫ ЖӘНЕ ӨТПЕЛІ ЕРЕЖЕЛЕР (90-98 бап)